top of page

Právne varovanie

NOW Coaching Center, pridelené NIF/CIF 52520463, adresa Staráceta 6, 05201 – Spišská Nová Ves (Slovensko), nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť odvodenú z nesprávneho, nevhodného alebo nezákonného použitia informácií, ktoré sa objavujú na internetových stránkach www. nowcoachingcenter .com.

V medziach stanovených zákonom nepreberá www.nowcoachingcenter.com žiadnu zodpovednosť odvodenú z nedostatku pravdivosti, integrity, aktualizácie a presnosti údajov alebo informácií obsiahnutých na jej internetových stránkach.

Obsah a informácie nezaväzujú www.nowcoachingcenter.com ani nepredstavujú názory, rady alebo právne rady akéhokoľvek druhu, keďže ide len o službu ponúkanú na informačné a informatívne účely. Internetové stránky www.nowcoachingcenter.com môžu obsahovať odkazy (odkazy) na iné stránky tretích strán, ktoré www.nowcoachingcenter.com nemôže kontrolovať. Preto www.nowcoachingcenter.com nemôže prevziať zodpovednosť za obsah, ktorý sa môže objaviť na stránkach tretích strán. Texty, obrázky, zvuky, animácie, softvér a ďalší obsah na tejto webovej stránke sú výhradným vlastníctvom www.nowcoachingcenter.com alebo jej poskytovateľov licencií.

Akýkoľvek prenos, distribúcia, postúpenie, reprodukcia, ukladanie alebo úplná alebo čiastočná verejná komunikácia musí mať výslovný súhlas www.nowcoachingcenter.com.

Podobne, ak chcete získať prístup k niektorým službám, ktoré www.nowcoachingcenter.com ponúka prostredníctvom webovej stránky, musíte poskytnúť niektoré osobné údaje.

V súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe informujeme vás, že vyplnením týchto formulárov budú vaše osobné údaje zapracované a spracované v súboroch Koučingového centra NOW, aby sme vám mohli poskytovať a ponúkať naše služby, ako aj informovať vás o vylepšeniach webovej stránky.

Rovnako Vás informujeme o možnosti uplatnenia Vašich práv na prístup, opravu, zrušenie a námietku voči Vašim osobným údajom, a to bezplatne emailom na nowcoachingcenter@ gmail.com alebo na adrese Staráceta 6, 05201 – Spišská Nová Ves (Slovensko ).

bottom of page